«Toshkent Shahar ETK» AJ tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar ro‘yhati

№ t/r

Xizmatlar nomi

Moliyalashtirish manbalari

1

TP, KL texnik xizmat ko‘rsatish

Iste’molchilarning hisobiga. Baho belgilash organlari tomonidan belgilangan baholar qo‘llanadi

2

Elektr tarmoqlarida avariya tiklash ishlarini bajarish

Iste’molchilarning hisobiga. Bajariladigan ishlar smetasi va baho belgilash organlari tomonidan belgilangan rentabellik darajasi asosida kelishilgan baholar qo‘llanadi.

3

Himoya vositalari va elektr asboblarni sinovdan o‘tkazish

Iste’molchilarning hisobiga. «Hududy elektr tarmoqlari» AJ tomonidan tasdiqlangan YATS kelib chiqqan holda kalkulatsiya asosida belgilangan baholar qo‘llanadi

4

Iste’molchilarga zamonaviy hisoblagichlarni o‘rnatish

VM 12.01.2018 y.dagi №22-sonli Qaroriga asosan «Hududy elektr tarmoqlari» AJning mablag‘lari hisobiga

5

Jismoniy va yuridik shaxslar bo‘lmish iste’molchilarga zamonaviy hisoblagichlarni almashtirish

Almashtirish iste’molchining aybi bilan bajarilmayotgan bo‘lsa, VM 12.01.2018 y.dagi №22-sonli Qaroriga asosan «Hududy elektr tarmoqlari» AJning mablag‘lari hisobiga

6

Shikastlanish joyini aniqlash va KL-0,4-6- 10-35 kV sinovdan o‘tkazish

Iste’molchilarning hisobiga. «Hududy elektr tarmoqlari» AJ tomonidan tasdiqlangan YATS kelib chiqqan holda kalkulatsiya asosida belgilangan baholar qo‘llanadi

7

Qurilish-montaj ishlarini bajarish (KL tortish, HL-0,4-6- 10 kV ustunlarini o‘rnatish, TP montaj qilish)

Iste’molchilarning hisobiga. Umumrespublika normativlari (SHNK) bo‘yicha vaqt me’yorlari, sarf-harajatlar smetasi va bajarilgan ishlar dalolatnomalari asosida kelishilgan baholar qo‘llanadi.

8

6-10 kV transformatorlarni ta’mirlash (faol qismini tiklamagan holda)

Iste’molchilarning hisobiga. Sarf-harajatlar smetasi va bajarilgan ishlar dalolatnomalari asosida kelishilgan baholar qo‘llanadi.