TashGorPES 9 oylik tezkor malumot 20.10.2022
Kapital qurilish bolimining III-chorak boyicha malumot
Aholi bilan ishlash bolimining 9 oy yakuni boyicha malumot
Taminot boliminnig 9 oy yakuni boyicha malumot
МваТХ фаолияти 9 ойлик-2022
МваТХ фаолияти 3-чорак .2022
Юридик 9 ойлик 01.10. 2022
МАЪЛУМОТНОМА_ЯНВАР_ИЮН_9_ойлик_ЮРИДИК

Moliyaviy natijalar xisoboti. Shakl №2 (rus tilida)
Moliyaviy natijalar xisoboti. Shakl №1 (rus tilida)
Kasaba uyushma qomitasining 6 oy yakuni boyicha malumot
Kasaba uyushma qomitasining II-chorak yakuni boyicha malumot
Taminot boliminnig 6 oy yakuni boyicha malumot
Kapital qurilish bolimining II-chorak boyicha malumot
Kapital qurilish boliminnig 6 oy yakuni boyicha malumot
Yuridik bolimining 6 oy yakuni boyicha malumot
Yuridik bolimining II-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot
Yuridik istemolchi bilan ishlash bolimining 6 oy yakuni boyicha malumot
Yuridik istemolchi bilan ishlash bolimining II-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot
Aholi bilan ishlash bolimining 6 oy yakuni boyicha malumot
Aholi bilan ishlash bolimining II-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot
2022-yilning 6 oyi yakunlari boʻyicha asosiy faoliyat turi boʻyicha maʼlumot (rus tilida)
2022-yil 2-chorak yakuni boʻyicha asosiy faoliyat turi boʻyicha maʼlumot (rus tilida)
МваТХ фаолияти 6 ойлик-2022
МваТХ фаолияти 2-чорак .2022

Aholi bilan ishlash bolimining I-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot
Yuridik bolimining I-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot
Mehanizatsiya va transport xizmatining I-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot
Ishlab chiqarish texnika xizmatining I-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot
Kapital - qurilish bolimining I-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot
Moddy - texnika taminoti bolimining I-chorak yakuni bo`yicha ma`lumot