Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A

«ТАСДИҚЛАНГАН»
“Toshkent shahаr elektr
tarmoqlari korxonasi” АЖ
Кузатув кенгашининг
2021 йил “29” ноябрдаги    мажлис қарори билан


«TOSHKENT SHAHАR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI» AKSIYADORLIK JAMIYATINING

2022 йил учун

БИЗНЕС - РЕЖАCИ

Тошкент шахри 2021 йил

МУНДАРИЖА

I. КИРИШ..............................................................................................................................................3-7

 1. Жамиятнинг мақсади .......................................................................................................................3
 2. Жамият тўғрисида маълумот...........................................................................................................4
 3. Жамият фаолиятини меъёрий хужжатлар билан тартибга солиниши.........................................4
 4. Жамиятнинг ташкилий тузилмаси (структураси)............................................................................5
 5. Жамият туман ва шаҳар электр таъминоти корхоналарининг қисқача таснифи.........................6

II. ЖАМИЯТНИНГ МАРКЕТИНГ РЕЖАСИ..................................................................................7

 1. Жамиятнинг электр энергиясини истъемолчиларга етказиб бериш бўйича тузиладиган шартномалар сони....................................................................................................................................8
 2. Жамиятнинг туман ва шаҳар электр таъминоти корхоналари томонидан электр энергиясини қабул қилиб олиш, истеъмолчиларга фойдали узатиш, ҳамда меъёрий йўқотишлар ҳажми.........................................................................................................................................................8
 3. Жамиятнинг истеъмолчиларга электр энергиясини фойдали узатиб бериш хажми, тариф гурухлари кесимида............................................................................................................................. ....9
 4. Жамиятнинг туман ва шаҳар электр таъминоти корхоналари томонидан қабул қилиб олиниши режалаштирилаётган электр энергияси ҳажми.............................................................................    .9

III. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ РЕЖАСИ...................................................................................................10

1.      Жамиятнинг туман ва шахар электр таъминоти корхоналари томонидан электр энергияси узатиш учун эксплуатация қилинадиган нимстанциялар,трансформатор пунктлари, хаво тармоқлари, ёрдамчи ускуналар..........................................................................................................10

2.      Жамиятнинг туман ва шахар электр таъминоти корхоналари томонидан амалга ошириладиган мукаммал ва жорий таъмирлаш фонди режаси................................................................................10

3.      Жамиятнинг туман ва шахар электр таъминот корхоналари томонидан давлат дастурлари асосида амалга ошириладиган капитал қурилиш, модернизация ва реконструкция режалари.................................................................................................................................................12

            IV. МОЛИЯ РЕЖАСИ..........................................................................................................................12

 1. Жамиятнинг даромад манбалари режаси............................................................................................12
 2. Жамиятнинг харажатлар сметаси режаси........................................................................................13
 3. Жамиятнинг молиявий ва хўжалик фаолияти натижалари режаси...............................................14
 4. Жамиятнинг молиявий хўжалик фаолияти бўйича бухгалтерия прогноз хисоботи (бухгалтерия баланси, форма 1,2).................................................................................................................................15
 5. Жамият томонидан кўрсатиладиган ҳомийлик ёрдами режаси......................................................18

V. МОЛИЯВИЙ САМАРАДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ...................……………………........18

1.      Жамиятнинг бошқарув органлари фаолияти самарадорлигини,ҳамда мақсадли вазифаларга эришишларни бахолашнинг асосий мезонлари (KPI).........................................................................18

VI. ЖАМИЯТНИНГ 2021 ЙИЛ УЧУН АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ............................................20

I.                   КИРИШ

         Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 26 ноябрдаги "Корхоналарни чет эл инвесторларини жалб қилган холда давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги 5110- сонли, 2001 йил
9 мартдаги "2001-2002 йилларда хорижий инвесторларни жалб этган холда корхоналарни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш бўйича келгусидаги чора-тадбирлар тўғрисида"ги 119-сонли қарорлари, Давлат мулкини бошқариш Давлат қўмитаси Тошкент шаҳар бошқармасининг 2002 йил 14 майдаги 91пп-р-сонли фармойиши, ҳамда 2003 йил 19 июн 198к-ПО сонли буйруғига асосан ташкил топган ва Тошкент шаҳар Миробод туманининг Тадбиркорлик субъектларини давлат рўйхатидан ўтқазиш Инспекцияси томонидан 2021 йил 17 июнда №03-000495-сон билан рўйхатга олинган (охиргиси).

Мазкур Бизнес режа акциядорлик жамиятининг хусусийлаштирилгандан кейинги даврда ва келгусида ривожлантиришнинг асосий кўрсаткичларини белгилаш учун ишлаб чиқилди. Бизнес режада жамиятнинг 2022 йил учун вазифа ва истиқбол кўрсаткичлари, корхонани ривожлантиришнинг стратегик йўналишлари аниқлаб берилди.

Жамият Устав фонди 2021 йил 1 ноябр холатига 36 287 653 500,0 сўмни ташкил этмоқда.

акциялар тақсимоти

     Хозирги кунда «Тoshkent shahr elektr tarmoqlari korxonasi» AЖнинг акциялар тақсимоти қуйидаги   кўринишга эга:

Акциядорлар

Акциялар

сони (дона)

Қиймати (сўм)

Улуши (%)

«Hududiy elektr tarmoqlari» АЖга тегишли улуш

361 901 935

36 190 193 500

99,7

Меҳнат жамоаси улуши

974 600

97 460 000

0,30

Ж А М И:

362 876 535

36 287 653 500

100

1.1.   Жамиятнинг мақсади

         Хўжалик фаолиятини амалга ошириш учун қатнашчиларнинг ўз пул маблағларини жалб этиш йўли билан акцияларни чиқариш, хўжалик ҳисоби ва ўзини ўзи молиявий таъминлаш тамойилларида фойда олиш мақсадида ва олинган фойдани ишлаб чиқаришни ривожлантирилишига тақсимлаш, Жамият акциядорларининг ижтимоий ва иқтисодий шароитларини яхшилаш, ҳамда электроэнергия бозорида тақсимловчи сотувчи корхона ҳисобланади, яъни электроэнергияни «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» акциядорлик жамиятидан сотиб олади, уни якуний истеъмолчиларга тақсимлайди ва сотади.

          Жамиятнинг асосий стратегияси қуйидагилардан иборат:

ü Тошкент шахри барча саноат тармоқларини ва истеъмолчиларни узлуксиз электр энергияси билан таъминлаш;

ü электр энергиясини сотиб олиш, етказиб бериш, хисоботларни тўғри олиб боришга оид техника ва инфраструктура тизимини модернизация қилиш;

ü иқтисодий хисоб-китобларни ўз вақтида олиб бориш; юридик ва жисмоний истемолчилардан бўлган қарздорликларни сезиларли даражада камайтириш; жамият бизнес кўламини кенгайтириш

ü техник йуқотишлар ва ноқонуний тарзда уланишларни камайтириш; мақсадли режаларни ишлаб чиқиб амалиётда тадбиқ қилиш;

ü Давлат дастурларида белгиланган, тегишли саноат корхоналарини мунтазам электр энергия билан таъминлаш;

ü электр энергиясини етказиб беришга оид бўлган илмий-техник ишланмалар ва технологияларни иш фаолиятига кенг тадбиқ қилиш;

ü электр энергия сотиб олишдан охирги истеъмолчига етказиб бергунга қадар бўлган жараённи автоматлаштириш орқали тизим самарадорлигини ошириш ва ташкилот сарф-харажатларини камайтириш.

ü Жамиятнинг иктисодиий самарадорлигини баҳолаш кўрсаткичларини ишлаб чиқиш, уни амалиётга жорий қилиш ва шу кўрсаткичлар бўйича иқтисодий самарадорлигини ошириш.

ü

1.2.   Жамият тўғрисида маълумот


Тўлиқ номи:

«TOSHKENT SHAHАR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI » Аksiyadorlik jamiyati

Фаолият тури:

Электр энергиясини етказиб бериш

Манзили:

Тошкент шаҳар Амир Темур тор кучаси 6 уй

E-mail:

info@toshetk.uz; Web: http://toshetk.uz/ru

Телефон/факс:

71-233-75-79, 25-346. Факс 71-233-03-59

Мулкчилик шакли:

Акциядорлик жамияти

Руйхатга олинган хужжат рақами ва санаси:

№ 03-000495   2020 йил 19 август

Ҳисоб рақами:

2021 0000 3001 2695 8001

Банк:

“Ипотека банк” Мехнат ф-ли, МФО 004 23

ИНН:

201 052 490

Устав фонди:

36 287 653 500,0 сўм


Жамиятининг почта манзили ва юридик жойлашган жойи: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент      шахри, Амир Темур тор кўчаси 6-уй. Почта индекси 100047.

1.3.   Жамият фаолиятини меъёрий хужжатлар билан тартибга солиниши

      Акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган талабларга жавоб берувчи жамият Устав асосида фаолият юритади. Устав жамият барча оддий акциялар акциядори (ягона овоз берувчи акциядор)нинг 2021 йил 10 июндаги умумий йиғилиш қарори билан тасдиқланган ва Тошкент шаҳар давлат хизматлари Маркази томонидан 2021 йил 17 июнда 03-000495-сонли реестр рақами билан қайта рўйхатга олинган. Жамиятнинг асосий фаолияти – электр энергияни якуний истеъмолчиларга тақсимлаш ва сотиш ҳисобланади.

     Жамият фаолиятини тартибга солувчи меъёрий хужжатлар:

    Ўзбекистон Республикаси Конституцияси;

    Ўзбекистон Республикасининг "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги, “Электр энергетикаси тўғрисида”ги, "Қимматли қоғозлар бозори тўғрисида"ги ва "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида"ги Қонунлари;

     Электр энергетика соҳасига ва Корхона фаолиятига оид Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ҳамда фармойишлари;

    Корхонанинг Устави ва корхона фаолиятининг ҳуқуқий ва хўжалик омилларини белгиловчи бошқа ички низомлари;

    Корхона акциядорлари умумий йиғилишлари қарорлари ва Кузатув кенгаши мажлислари қарорлари;

    Корхона фаолиятини белгиловчи бошқа қонунчилик хужжатлар.

1.4.Жамиятнинг ташкилий тузилмаси (структураси)

           

1.4.   Жамият туман ва шаҳар электр таъминоти корхоналарининг қисқача таснифи

ТЭТК номи

Шартли бирлик сони

Ходимлар сони, киши

Механизмлар, дона

Хизмат кўрсатиш доираси

Жами

Шу жумладан

Автомашина

Трактор

1

Бошқарма

44

шахар

2

Ишлаб чиқариш техника хизмати

22

шахар

3

Тезкор диспетчерлик хизмати

20

шахар

4

Мустаҳкамлик ва хавфсизлик техникаси хизмати

5

шахар

5

Подстанциялар хизмати

21 582,8

319

18

17

1

шахар

6

Реле ҳимоя ва автоматика ишлаб чиқариш хизмати

37

2

2

шахар

7

Изоляция ва ўта кучланишдан ҳимояланиш ишлаб чиқариш хизмати

33

11

11

шахар

8

Алоҳида гуруҳдаги электр қабул қилувчиларнинг эксплуатация қилиш хизмати

32

6

6

шахар

9

Юқори кучланишли тармоқларини эксплуатация қилиш хизмати

2 394,84

31

8

7

1

шахар

10

Ускуналарни таъмирлаш цехи

16

шахар

11

Диспетчерлик ва технологик воситаларини бошқариш хизмати

15 430,6

14

1

1

шахар

12

Аҳборот технологиялари хизмати

14

шахар

13

Электр тармоқларини қуриш ва ривожлантириш хизмати

36

8

7

1

шахар

14

Қурилиш таъмирлаш хизмати

15

шахар

15

Давлат ва шартномавий хизматларни кўрсатиш бўлими

1 835,70

19

шахар

16

Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш бўлими

14

шахар

17

Таъминот бўлими

8

шахар

18

Механизация ва транспорт хизмати

63

46

39

7

шахар

19

Хўжалик хизматлари кўрсатиш бўлими

19

шахар

20

Умумий бўлим

12

шахар

21

Электр энергия оқимлари ва технологик йўқотишлар ҳисоботини юритиш бўлими

9

шахар

22

«ЭЭНҲОАТС» тизимини татбиқ қилиш ва ҳисоблагичлар эксплуатацияси қилиш

16 762,54

12

шахар

23

Электр энергияни сотиш бўйича маълумотларни таҳлил қилиш ва қайта ишлаш бўлими

7

шахар

24

Юридик бўлим

3

шахар

25

Корупцияга карши курашиш ва комлаенс назорати бўлими (ККККНБ)                 2

2

шахар

26

Ички аудит хизмати

2

шахар

27

М. Улуғбек ТЭТ

4 025,08

106

9

8

1

туман

28

Ю. Обод   ТЭТ

3 893,98

97

12

11

1

туман

29

Яшнабод ТЭТ

2 961,65

85

8

7

1

туман

30

Я. Сарой ТЭТ

2 490,04

68

7

6

1

туман

31

Мирабод ТЭТ

2 113,52

72

7

6

1

туман

32

Олмазор ТЭТ

3 263,73

79

6

5

1

туман

33

Шайхонтохур ТЭТ

3 205,79

78

7

6

1

туман

34

Чилонзор ТЭТ

3 282,29

80

8

7

1

туман

35

Учтепа ТЭТ

3 379,35

74

8

7

1

туман

36

Серғали ТЭТ

3 835.00

79

9

8

1

туман

37

Бектемир ТЭТ

647,59

48

6

5

1

туман

38

Я. Хает ТЭТ

1 121,78

41

2

2

0

туман

Жами:

92 226,26

1 709

188

167

21

 

II.                МАРКЕТИНГ РЕЖАСИ

      Тошкент шахрининг энергетика тизими - вилоят инфраструктурасини ривожлантирилишининг асосий негизидир.

      Электр таъминоти технологик жараёнлар ва ижтимоий соҳаларни ривожлантириш учун асосий восита (товар) ҳисобланади.

      «TOSHKENT SHAHАR ELEKTR TARMOQLARI KORXONASI» AJ йилнинг якуний ойларида келгуси йилда истеъмолчиларга етказиб бериладиган электр энергияси учун икки томонлама шартномалар имзолайди, ҳамда йил давомида ушбу тузилган шартномаларга асосан истеъмолчиларга электр энергиясини етказиб беришни таъминлайди. Жамият Тошкент шахрида ягона электр энергиясини етказиб берувчи ташкилот бўлганлиги сабабли, у табиий монопол ташкилот ҳисобланади.

Жамият электр энергиясини «Ўзбекистон миллий электр тармоқлари» акциядорлик жамиятидан белгиланган тариф асосида сотиб олади ва ушбу сотиб олинган электр энергиясини истеъмолчиларга етказиб беради.

2.1. Жамиятнинг электр энергиясини истъемолчиларга етказиб бериш бўйича тузиладиган шартномалар сони

2021 йил учун тузиладиган шартномалар

Дона

ЖАМИ:

709 215

Улгуржи

32 707

Аҳоли

676 508

2.2. Жамиятнинг 2022 йил туман ва шахар электр таъминоти корхоналари томонидан электр энергиясини қабул қилиб олиш, истеъмолчиларга фойдали

узатиш, ҳамда меъёрий йўқотишлар ҳажми

Даврлар

Қабул қилинган электрэнергияси ҳажми

Электр энергиясини етказиб беришда технологик исроф

(минг. кВт.с)

Фойдали узатиш ҳажми (минг. кВт.с)

Товар маҳсулоти қиймати

(минг.сўм

ҚҚС сиз)

минг. кВт.соат

минг.сўм

(ҚҚС сиз)

Январ

725 420

215 146 956,0

85 420

640 000

235 664 802,6

Феврал

610 000

180 915 391,3

70 000

540 000

198 615 780,1

Март

625 300

185 453 105,2

70 300

555 000

203 435 910,2

1 чорак

1 960 720

581 515 452,5

225 720

1 735 000

637 716 492,9

Апрел

530 300

157 277 757,4

44 900

485 400

179 652 526,3

Май

536 997

159 263 843,0

47 297

489 700

181 018 557,8

Июн

654 800

194 202 292,2

54 200

600 600

220 909 852,9

II чорак

1 722 097

510 743 892,6

146 397

1 575 700

581 580 937,0

1-ярим йиллик

3 682 817

1 092 259 345,1

372 117

3 310 700

1 219 297 429,9

Июл

720 400

213 658 111,3

59 500

660 900

237 807 421,3

Август

669 100

193 457 173,9

58 200

610 900

223 032 560,0

Сентябр

543 600

157 171 304,3

53 100

490 500

182 333 675,5

III чорак

1 933 100

564 286 589,6

170 800

1 762 300

643 173 656,8

9 ой

5 615 917

1 656 545 934,6

542 917

5 073 000

1 862 471 086,7

Октябр

596 000

172 321 739,1

70 500

525 500

194 856 641,4

Ноябр

708 000

204 704 347,8

87 100

620 900

232 192 780,1

Декабр

799 100

231 044 130,4

103 200

695 900

257 599 539,4

IV чорак

2 103 100

608 070 217,4

260 800

1 842 300

684 648 960,9

2022 йил

7 719 017

2 264 616 152,0

803 717

6 915 300

2 547 120 047,6

   

    2.3. Жамиятнинг 2022 йилда истеъмолчиларга электр энергиясини фойдали узатиб бериш хажми, тариф гурухлари кесимида

Тариф гурухи

Тариф гурухи номи

2022 йил (млн. кВт.с)

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

1-гурух

Уланган қуввати 750 кВА ва ундан ортиқ бўлган, электр энергияси учун табақалаштирилган тариф бўйича ҳисоб-китоб қилинадиган истеъмолчилар киради. Бюджет ташкилотлари, фермер хўжаликлари ва сув истеъмолчилари уюшмаларининг насос станциялари, шунингдек давлат бюджетидан молиялаштириладиган насос станциялари бундан мустасно.

3 967,7

995,5

904,1

1 011,1

1 057,0

2-гурух

Электр энергияси учун бир ставкали тариф бўйича ҳисоб-китоб қиладиган истеъмолчилар, маиший истеъмолчилардан ташқари

1 066,3

258,0

251,8

228,4

328,1

3-гурух

Маиший истеъмолчилар киради. Ушбу тариф гуруҳи бўйича аҳоли томонидан турмуш эҳтиёжлари учун уй-жойларда, хонадонларда, ётоқхоналарда, ёрдамчи хўжаликларда, шахсий фойдаланиладиган томорқа боғ объектларида, шу жумладан боғ ширкатлари ва дала ҳовлилар суғориш насослари, шахсий автомашиналар учун гаражларда сарфланадиган электр энергияси ҳақи ток қабул қилгичларнинг қуввати ҳамда ҳисобга олиш асбобларининг ўрнатилган жойидан қатъий назар, тўланади.

1 881,3

481,5

419,8

522,8

457,2

4-гурух

I ва II тариф гуруҳлари истеъмолчилари томонидан технологик мақсадда электр иситиш, шунингдек, биноларни иситиш, иссиқ сув таъминоти ва овқат тайёрлаш учун сарфланадиган электр энергиясининг ҳажми тўланади.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ЖАМИ (1+2+3+4 гурухлар бўйича)

6 402,4

6 915,3

1 735,0

1 575,7

1 762,3

   2.4. Жамиятнинг туман ва шаҳар электр таъминоти корхоналари томонидан              2022 йилда қабул қилиб олиниши режалаштирилаётган электр энергияси хажми(минг.кВт.соат)

ТЭТК номи

I-чорак

II-чорак

III-чорак

IV-чорак

Жами йиллик

1

Бектемир ТЭТК

89,9

91,4

97,9

102,3

381,5

2

М.Улуғбек ТЭТК

177,9

152,6

180,5

188,7

699,7

3

Мирабод ТЭТК

103,0

96,2

111,4

116,4

427,0

4

Олмазор ТЭТК

157,5

147,8

161,4

168,7

635,4

5

Сирғали ТЭТК

263,9

236,8

251,6

263,1

1 015,4

6

Учтепа ТЭТК

133,9

104,4

107,3

112,1

457,7

7

Яшнобод ТЭТК

184,0

173,0

189,2

197,8

744,0

8

Чилонзор ТЭТК

164,4

142,0

167,7

175,2

649,3

9

Шайхантахур ТЭТК

143,0

133,2

153,8

160,8

590,8

10

Юнусобод ТЭТК

192,4

175,9

205,7

215,1

789,1

11

Яккасарой ТЭТК

88,8

85,4

97,4

101,8

373,4

12

Янги-Хаёт ТЭТК

36,3

37,0

38,4

40,3

152,0

Жами:

1 735,0

1 575,7

1 762,3

1 842,3

6 915,3

2022 йилда Машина ва механизмларни янгилаш бўйича чора-тадбир

 

Техникалар номи

Ўл-ов бирлиги

Сотиб олиш прогнози

Чорак

сони

млн.сум

1

2

3

4

1.

HYUNDAI – DW-60

дона

2

3000

1500

1500

2.

AVTOTIGACH – притцеп билан

дона

1

1500

1500

3.

АП- базада ИСУЗУ – 18М

дона

2

1900

950

950

4.

Автокран базада MAN – 25Т

дона

1

1500

1500

5.

Самосвал базада ИСУЗУ – 5Мк

дона

1

650

650

6.

Бортовая базада – 8Т

дона

1

730

730

 

Жами:

 

9280

2450

3000

2330

1500

III. ИШЛАБ ЧИҚАРИШ РЕЖАСИ

     Электр энергетика тизими иқтисодий ўсишнинг барқарорлигини ва аҳоли фаровонлигини таъминлайдиган муҳим манбадир. Жамиятнинг асосий ишлаб чиқариш фаолиятидан мақсад, электр энергиясини истеъмолчиларга узлуксиз етказиб бериш ҳисобланади. Электр энергиясини ишлаб чиқариш, трансформация қилиш, узатиш, тақсимлаш ҳамда уни энергиянинг бошқа турига айлантириш учун мўлжалланган машиналар, аппаратлар, электр узатиш тармоқлари ва ёрдамчи ускуналар (улар ўрнатилган иншоатлар ва бинолар билан бирга) холатини ўрганиш, уларни фойдаланишга яроқли холда сақлаш, доимий мукаммал ва жорий таъмирлаш, ҳамда модернизация ва реконструкция қилиб бориш зарур.

3.1. Жамиятнинг туман ва шахар электр таъминоти корхоналари томонидан электр энергияси узатиш учун эксплуатация қиладиган нимстанциялар,трансформатор пунктлари, хаво тармоқлари, ёрдамчи ускуналар

НС-110 кВ

40   дона

ХТ-110 кВ                   169,95

км

НС-35 кВ

36     дона

КТ-0,4 кВ                   1973,91

км

ТП-6-10/0,4 кВ

3 711   дона

КТ-6 кВ                      540,21                        

км

ХТ-0,4 кВ               

2 199,64 км

КТ-10 кВ                    2800,67

км

ХТ-6 кВ                  

68,78   км

КТ-35 кВ                    289,75

км

ХТ-10 кВ

79,91   км

РП, ШОЗ                    135

дона

ХТ-35 кВ

10,42   км

 

 

3.2. Жамиятнинг туман ва шахар электр таъминоти корхоналари томонидан амалга ошириладиган мукаммал ва жорий таъмирлаш жамғармаси режаси

                  №

Қурилманоми, типи, кучланиши

Ўлчов              бирлиги.

Маблағ

Млн.сўм 2022 йилда

1-чорак

2-чорак

3-чорак

4-чорак

Мукаммал таъмирлаш

1

110 кВли электр узатиш тармоқлари

км

13,72

24,84

5,8

6,4

7,2

5,44

2

35 кВли электр узатиш тармоқлари

км

-

-

-

-

-

-

3

6-10 кВли электр узатиш тармоқлари

км

-

-

-

-

-

-

4

0,4 кВли электр узатиш тармоқлари

км

483,71

110,6

25,8

28,4

32,1

24,3

5

ТП, РП

дона

617

708,7

165,25

182,0

205,76

155,69

6

Тармоқ трансформаторлари

дона

240

336,6

78,0

85,8

97,2

75,6

7

Трансформатор 35-110 кВ

дона

7

241,8

55,0

61,7

72,7

52,4

8

Ўчиргич 35-110 кВ

дона

5

190,8

45,9

49,8

57,2

37,9

9

ОДиКЗ

дона

7

254,2

59,3

64,7

73,4

56,8

10

РУ

дона

11

92,5

18,8

25,6

29,1

19,0

11

ТН и ТСН

дона

-

-

-

-

-

-

12

Бўёқ (жзк)

1330

54,7

9,6

16,0

18,0

11,1

13

КЛ-0,4-6-10-35-110 кВли кабел электр узатиш тармоқлари

км

382

7 898,9

1846,9

2016,3

2267,6

1 768,1

                 

Жами:

 

9 913,6

2 058,4

2 262,7

2 565,7

1 941,0

Жорий таъмирлаш

1

110 кВли электр узатиш тармоқлари

км

-

-

-

-

-

-

2

35 кВли электр узатиш тармоқлари

км

-

-

-

-

-

-

3

6-10 кВли электр узатиш тармоқлари

км

-

-

-

-

-

-

4

0,4 кВли электр узатиш тармоқлари

км

663,29

738,96

148,4

153,8

175,3

138,3

5

ТП, РП

дона

966

88,8

17,8

18,5

21,1

16,6

6

Тармоқ трансформаторлари

дона

-

-

-

-

-

-

7

Трансформатор 35-110 кВ

дона

-

-

-

-

-

-

8

Ўчиргич 35-110 кВ

дона

-

-

-

-

-

-

9

ОДиКЗ

дона

-

-

-

-

-

-

10

РУ

дона

-

-

-

-

-

-

11

ТН и ТСН

дона

68

99

19,9

20,6

23,5

18,5

12

Бўёқ (жзк)

-

-

-

-

-

-

13

КЛ-0,4-6-10-35-110 кВли кабел электр узатиш тармоқлари

км

-

-

-

-

-

-

                 

Жами:

 

926,8

186,1

192,85

219,85

173,5

Таъмирлаш жамғармаси_жами:

10 840,4

2 656,9

2 731,9

2 737,9

2 713,7
3.3. Жамиятнинг 2022 йил туман ва шахар электр таъминот корхоналари томонидан давлат дастурлари асосида амалга ошириладиган капитал қурилиш, модернизация ва реконструкция режалари


    Т/р

Қурилма номи, типи, кучланиши

Ўлчов бирлиги.

Лойиха қиймати

(млн. сўм)

2022 йилда

Молиялаштириш манбаи

Янги қурилиш

1

Электр узатиш тармоқлари

км

2215,2

53,0 км

“ҲЭТ” АЖ

2

Трансформатор пунктлари

дона

12375,0

47 дона

“ҲЭТ” АЖ

Реконструкция

1

Электр узатиш тармоқлари

км

43508,7

820,4 км

“ҲЭТ” АЖ

2

Трансформатор пунктлари

дона

15480,0

178 дона

“ҲЭТ” АЖ


IV. МОЛИЯ РЕЖАСИ

       Жамият ўз молиявий ҳўжалик фаолиятини Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодексига мувофиқ ва Ўзбекистон Респуликаси Вазирлар Маҳкамасиниинг 1999 йил 5-февралдаги 54 -сонли “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби” ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 апрелдаги 310-сонли “Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни ишлаб чиқариш ва сотиш харажатларининг таркиби, ҳамда молиявий натижаларни шакллантириш тартиби” тўғрисидаги Низомларга асосан олиб боради.

4.1. Жамиятнинг даромад манбалари режаси

(минг.сўмда)


Т/р

Т(Ш)ЭТК номи

Электр энергиясининг истеъмолчига етказиб беришдан кутилаётган соф тушум (ҚҚС сиз)

2022 йил

I чорак

II чорак

II чорак

IV чорак

1

Бектемир ТЭТК

161 605 034,0

38 000 184,2

38 795 438,4

41 089 318,6

43 720 092,8

2

М.Улуғбек ТЭТК

296 371 602,9

75 197 250,0

64 772 252,7

75 757 119,6

80 644 980,6

3

Мирабод ТЭТК

180 871 703,2

43 537 474,7

40 832 835,6

46 755 363,5

49 746 029,4

4

Олмазор ТЭТК

269 147 417,4

66 574 293,8

62 734 855,5

67 740 715,2

72 097 552,9

5

Сирғали ТЭТК

430 100 224,6

111 548 927,9

100 511 595,3

105 598 289,7

112 441 411,7

6

Учтепа ТЭТК

193 855 003,4

56 598 717,1

44 313 389,2

45 034 564,7

47 908 332,4

7

Яшнобод ТЭТК

315 149 504,7

77 775 682,9

73 431 190,8

79 408 570,8

84 534 060,2

8

Чилонзор ТЭТК

275 024 218,9

69 490 881,9

60 273 000,6

70 384 869,5

74 875 466,9

9

Шайхантахур ТЭТК

250 255 264,9

60 445 231,8

56 537 772,4

64 550 941,8

68 721 318,9

10

Юнусобод ТЭТК

334 249 752,3

81 326 311,9

74 662 118,3

86 333 736,8

91 927 585,2

11

Яккасарой ТЭТК

158 169 785,0

37 535 220,9

36 248 691,9

40 879 465,1

43 506 407,1

12

Янги-Хаёт ТЭТК

64 388 543,4

15 343 789,6

15 704 936,8

16 116 750,1

17 223 066,9

Жами:

2 929 188 054,7

733 373 966,8

668 818 077,5

739 649 705,3

787 346 305,0


Тошкент шахрида тақсимловчи электр тармоқларини янгилаш ва реконструкция, модернизация қилиш бўйича 2022 йил давомида амалга ошириладиган ишлар тўғрисида

МАЪЛУМОТ

Т/р

Туман, шахарлар номи

Тармоқлари янгидан қурилиши ва модернизация қилинадиган истеъмолчилар сони

Тармоқларни реконструкция ва реконструкция, модернизация қилиш ишлари

ЭУТ (км)

ТП (дона)

Подстанция (дона)

ЖАМИ

шундан,

ЖАМИ

шундан,

ЖАМИ

шундан,

Маҳаллалар сони

Аҳоли
истеъмолчилар
сони

Янги
қурилиш

Реконструкция, модернизация

Янги
қурилиш

Реконструкция, модернизация

Янги
қурилиш

Реконструкция, модернизация

ЖАМИ

82

74260

873,4

53,0

820,4

225

47

178

3,0

1

2

1

Мирзо Улуғбек

8

8800

55,8

3,4

52,4

27

3

24

0,0

2

Юнусобод

8

9000

76,1

4,0

72,1

19

6

13

1,0

1

3

Шайхонтохур

7

6800

79,0

3,5

75,5

20

4

16

0,0

4

Олмазор

7

7650

73,0

3,0

70,0

28

5

23

0,0

5

Яккасарой

5

3600

28,4

3,4

25,0

6

1

5

0,0

6

Чилонзор

6

6550

88,0

3,0

85,0

21

3

18

0,0

7

Учтепа

7

7600

81,9

4,5

77,4

21

4

17

0,0

8

Яшнобод

10

3500

121,6

13,4

108,2

22

6

16

1,0

1

9

Сергели

7

4800

63,5

3,5

60,0

13

4

9

1,0

1

10

Янгихаёт

7

8560

133,5

7,8

125,7

34

8

26

0,0

11

Миробод

6

4600

42,7

2,0

40,7

9

2

7

0,0

12

Бектемир

4

2800

29,9

1,5

28,4

5

1

4

0,04.2. Жамиятнинг 2022 йил учун харажатлар сметаси режаси

(млн.сўмда)

Кўрсаткичлар номи

2021 йил

2022 йил

режаси

шу жумладан:

I    чорак

II чорак

II чорак

IV чорак

Ишлаб-чиқариш харажатлари_

Жами:

2 090 213,6  

2 222 465,0  

562 654,4  

   516 686,4  

   563 048,3  

    580 075,8  

Сотиб олинадиган электр энергия ққс ва меъёрий йўқотишсиз

1 937 918,6  

2 026 205,0  

   514 570,8  

    467 325,2  

   513 406,2  

   530 902,8  

млн.кВт.соат

      6 604,6  

           6 915,3  

1 735,0  

   1 575,7  

       1 762,3  

         1 842,3  

нархи

293,4

293,4

296,6

296,6

291,9

289,1

Хўжалик эҳтиёжи учун электр энергия

692,3

821,2

201,3

206,3

205,7

208,0

млн.кВт.соат

1,8

2,1

0,5

0,5

0,5

0,5

Ёрдамчи материаллар

245,8

1500.0

375,0

375,0

375,0

375,0

ЁММ

2 746,8

3 594,0

816,9

819,3

832,4

1 125,4

Таъмирлаш жамғармаси

         9 857,5  

       11 960,4  

      2 712, 5

      3 158,5  

      3 426,9  

      2 662,5  

Амортизация

85 974,1  

94 729,5  

23 682,4  

23 682,4  

23 682,4  

23 682,4  

Иш ҳақи жамғармаси ЯИТ билан

                         49 260,2  

                       79 721,6  

                   19 312,2  

                   20 136,5  

                   20 136,5  

                   20 136,5  

Ишлаб-чиқариш хизматлари

           1 332,8   

            1 440,0  

           360,0  

           360,0  

            360,0  

           360,0  

Бошқа и/ч харажатлари

            2 185,6  

2 493,3  

623,3  

623,3  

623,3  

623,3  

Давр харажатлари_ Жами:

        304 816,4  

     360 670,7  

      96 308,7  

       73 340,6  

      82 175,1  

     108 846,3  

Сотиш харажатлари_ Жами:

        220 556,9  

       258 498,8  

      72 659,8  

      49 087,1  

       55 594,8  

       81 157,1  

Иш ҳақи жамғармаси ЯИТ билан

                         10 283,8  

                       14 625,8  

                      3 543,0  

                      3 694,2  

                      3 694,2  

                      3 694,2  

Амортизация

5,7  

5,8  

1,4  

1,4  

1,4   

1,4  

Бошқа сотиш харажатлари

210 267,5  

        243 867,2  

      69 115,3  

     45 391,4  

       51 899,1  

       77 461,4  

шу жумладан:

Меъёрий йўқотиш

202 074,4  

        235 239,5  

      66 944,6  

       43 418,7  

      49 720,4  

       75 155,8  

млн.кВт.соат

688,3  

803,7  

225,7  

146,4  

170,8  

260,8  

нархи

293,6  

293,1  

296,6  

296,6  

291,7  

289,1  

Маъмурий харажатлар_ Жами:

37 018,7  

41 520,8  

10 332,3  

9 679,1  

10 480,1  

11 029,4  

Иш ҳақи жамғармаси ЯИТ билан

4 714,7  

    7 066,1  

1 711,7  

1 784,8  

1 784,8  

1 784,8  

Хўжалик эҳтиёжи учун электр энергия

   -    

       149,3  

36,7  

    37,9  

    37,2  

    37,6  

млн.кВт.соат

              -    

                 0,4  

                0,1  

        0,1  

       0,1  

         0,1  

ЁММ

72,4  

204,8  

46,6  

48,8  

49,8  

59,6  

Амортизация

198,1  

198,0  

49,5  

49,5  

49,5  

49,5  

Бошқа маъмурий харажатлар

32 033,5  

33 902,6  

8 487,8  

7 758,1  

8 558,8  

9 097,9  

Бошқа операцион харажатлар_

Жами:

47 240,8  

         60 651,1  

      13 316,7  

       14 574,4  

       16 100,2  

       16 659,8  

Иш ҳақи жамғармаси ЯИТ билан

24 367,1  

38 506,4  

9 754,5  

9 584,0  

9 584,0  

9 584,0  

Бошқа харажатлар

15 790,4  

14 515,3  

1 729,8  

3 158,1  

4 683,9  

4 943,5  

Солиқлар_Жами:

7 083,3  

           7 629,4  

         1 832,4  

         1 832,4  

        1 832,4  

        2 132,4  

Сув солиғи

30,2  

42,3  

10,6  

10,6  

10,6  

10,6  

Ер солиғи

1 924,6  

1 890,5  

472,6  

472,6  

472,6  

472,6  

Мулк солиғи

4 573,3  

            5 696,6  

        1 349,1  

         1 349,1  

         1 349,1  

        1 649,1  

Бошқа солиқлар

555,2  

-    

-    

-    

-    

-    

Молиявий фаолият бўйича харажатлар_ Жами:

12 226,5  

12 274,1  

2 430,6  

3 068,5  

3 068,5  

3 706,4  

Харажатлар_

Жами:

2 407 256,5

   2 595 409,7  

     661 393,7  

     593 095,6   

    648 291,9  

     692 628,6  

4.3. Жамиятнинг 2022 йил молиявий ва хўжалик фаолияти натижалари режаси

(фойда/зарар)

(млн.сўмда)

Кўрсаткичлар номи

2021 йил

2022 йил

режаси

шу жумладан:

I чорак

II чорак

II чорак

IV чорак

Электр энергиясини сотишдан соф тушум (ққс)сиз

2 407 142,3  

2 547 120,0  

637 716,5  

581 580,9  

643 173,7  

684 649,0  

млн.кВт.соат

6 604,6  

6 915,3  

1 735,0  

1 575,7  

1 762,3  

1 842,3  

нархи

       364,5  

    368,3  

367,6  

    369,1  

   365,0  

371,6  

Ишлаб-чиқариш харажатлари_жами:

2 090 213,6  

2 222 465,0  

562 654,4  

   516 686,4  

   563 048,3  

    580 075,8  

Электр энергиясини сотишдан ялпи фойда

316 928,6

     324 655,1  

      75 062,1  

       64 894,5  

       80 125,3  

     104 573,1  

Давр харажатлари_жами:

304 816,4  

      360 670,7  

      96 308,7  

       73 340,6  

      82 175,1  

     108 846,3  

Сотиш харажатлари

220 556,9  

        258 498,8  

       72 659,8  

       49 087,1  

       55 594,8  

       81 157,1  

Маъмурий харажатлар

41 520,8  

10 332,3  

9 679,1  

10 480,1  

11 029,4  

41 520,8  

Бошқа операцион харажатлар

47 240,8  

          60 651,1  

      13 316,7  

       14 574,4  

       16 100,2  

       16 659,8  

Жами харажатлар:

2 407 256,5

   2 595 409,7  

     661 393,7  

     593 095,6  

    648 291,9  

     692 628,6  

Асосий фаолият бўйича бошқа даромадлар

65 828,2  

62 156,8  

23 451,0  

14 852,9  

10 951,0  

12 902,0  

Фойда солиғи тўлангунга қадар фойда

65 714,0

        13 867,15  

- 226,21  

      3 338,31  

       5 832,70  

       4 922,34  

Илова 2 (ск 318 м.)

   8 689,8  

6 249,3  

    306,4  

      1 814,3  

3 314,3  

   814,3  

Фойда солиғи

11 160,6

          3 017,46  

              12,04  

           772,89  

       1 372,05  

           860,49  

Соф фойда

54 553,5

       10 849,68  

- 238,24  

       2 565,42  

       4 460,66  

       4 061,84  

Ишлаб чиқариш таннархи самарадорлиги (%)

2,6

0,5

0,0

0,5

0,8

0,7

Жами харажатлар самарадорлиги (%)

2,3

0,4

0,0

0,4

0,7

0,6

4.4. Жамиятнинг 2022 йил молиявий хўжалик фаолияти бўйича

Бухгалтерия прогноз баланси (форма 1)

(минг.сўмда)


Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ҳисобот даври бошига

Ҳисобот даври охирига

1

2

3

4

Актив

I. Узоқ муддатли активлар

Асосий воситалар:

Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)

010

1 893 091 576

2 618 062 771

Эскириш суммаси (0200)

011

799 508 365

1 551 120 178

қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 - 011)

012

1 093 583 211

1 066 942 594

Номоддий активлар:

Бошланғич қиймати (0400)

020

Амортизация суммаси (0500)

021

қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 - 021)

022

Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080)

030

5 024 092

5 024 092

Қимматли қоғозлар (0610)

040

1 792

1 792

Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)

050

қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)

060

Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)

070

22 300

22 300

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)

080

5 000 000

5 000 000

Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)

090

50 725 522

184 621 824

Капитал қўйилмалар (0800)

100

498 546 822

905 363 202

Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940)

110

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

155 941 616

208 638 421

I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+100+110+120)

130

1 803 821 263

2 370 590 133

II. Жорий активлар

Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180)

140

74 834 399

88 167 582

Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)

150

74 796 452

88 126 332

Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)

160

Тайёр маҳсулот (2800)

170

37 947

41 250

Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)

180

Келгуси давр харажатлари (3100)

190

30 054 715

33 054 715

Кечиктирилган харажатлар (3200)

200

Дебиторлар, жами (сатр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

465 681 237

623 116 131

шундан: муддати ўтган*

211

Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)

220

159 106 194

195 256 984

Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)

230

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)

240

270 606 921

379 608 521

Ходимларга берилган бўнаклар (4200)

250

47 526

52 689

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300)

260

5 700 795

7 200 655

Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400)

270

1 300 000

2 500 000

Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500)

280

Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)

290

Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)

300

534 340

650 000

Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)

310

28 385 462

37 847 282

Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан:

320

2 851 026

1 531 476

Кассадаги пул маблағлари (5000)

330

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)

340

31 037

31 476

Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)

350

Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)

360

2 819 989

1 500 000

қисқа муддатли инвестициялар (5800)

370

Бошқа жорий активлар (5900)

380

800

900

II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380)

390

573 422 178

745 870 804

Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390)

400

2 377 243 441

3 116 460 936

Пассив

I. Ўз маблағлари манбалари

Устав капитали (8300)

410

36 287 654

36 287 654

Қўшилган капитал (8400)

420

Резерв капитали (8500)

430

525 474 538

783 068 014

Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)

440

Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)

450

382 458 382

372 018 635

Мақсадли тушумлар (8800)

460

144 427 429

435 780 396

Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)

470

I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470)

480

1 088 648 002

1 627 154 698

II. Мажбуриятлар

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

539 310 175

549 310 175

шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590)

491

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)

500

Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)

510

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)

520

43 634 457

53 634 457

Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)

530

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)

540

Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)

550

355 212 649

375 212 649

Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300)

560

Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)

570

140 463 069

120 463 069

Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)

580

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)

590

Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)

600

749 285 264

939 996 064

шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)

601

748 704 278

939 415 078

шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*

602

Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)

610

113 745 358

159 243 502

Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)

620

Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)

630

10 962 929

15 560 255

Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)

640

Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)

650

Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)

660

Олинган бўнаклар (6300)

670

266 687 166

346 693 315

Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)

680

4 361 300

62 115 299

Суғурталар бўйича қарз (6510)

690

665 527

855 264

Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)

700

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)

710

345 521 825

345 521 825

Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)

720

5 712 280

7 425 964

Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)

730

580 986

580 986

Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)

740

Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)

750

Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)

760

1 047 893

1 999 653

II бўлим бўйича жами (сатр.490+600)

770

1 288 595 439

1 489 306 239

Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770)

780

2 377 243 441

3 116 460 936


Жамиятнинг 2022 йилда прогноз бухгалтерия баланси (форма 2)

(минг.сўмда)

Кўрсаткичлар номи

Сатр коди

Ўтган йилнинг шу даврида

Ҳисобот даврида

Даромадлар
(фойда)

Харажатлар
(зарарлар)

Даромадлар
(фойда)

Харажатлар
(зарарлар)

1

2

3

4

5

6

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум

010

2 407 142 262

2 547 120 048

Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи

020

2 090 213 616

2 224 000 801

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)

030

316 928 646

323 119 246

Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080),шу жумладан:

040

304 816 373

359 493 437

Сотиш харажатлари

050

220 556 894

258 854 681

Маъмурий харажатлар

060

37 018 680

41 520 838

Бошқа операцион харажатлар

070

47 240 798

59 117 919

Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари

080

Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари

090

65 828 249

62 156 826

Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)

100

77 940 522

25 944 418

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:

110

Дивидендлар шаклидаги даромадлар

120

Фоизлар шаклидаги даромадлар

130

Молиявий ижарадан даромадлар

140

Валюта курси фарқидан даромадлар

150

Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари

160

Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:

170

12 226 494

12 274 084

Фоизлар шаклидаги харажатлар

180

3 563 380

3 577 250

Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар

190

Валюта курси фарқидан зарарлар

200

8 663 114

8 696 834

Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар

210

Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)

220

65 714 028

13 670 334

Фавқулоддаги фойда ва зарарлар

230

Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)

240

Фойда солиғи

250

11 160 572

2 987 943

Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар

260

Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)

270

54 553 456

10 682 391

4.5. Жамият томонидан 2022 йилда кўрсатиладиган ҳомийлик ёрдами режаси

т/р

Ташкилот номи

Хомийлик қилиш асоси

Минг. сўмда

1

«Согдиана» футбол клуби

5 000 000,00

 

Жами:

 

5 000 000,00

Эслатма: Хомийлик ёрдами Жамиятнинг молиявий ҳолатидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади ва ушбу ёрдам аввалги йилнинг соф фойдасининг 10% дан ошмаслиги лозим.

V. МОЛИЯВИЙ САМАРАДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

5.1.Жамиятнинг бошқарув органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришишларни бахолашнинг асосий мезонлари (KPI)

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги «Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини жорий этиш тўғрисида»ги
207-сонли қарорига асосан, ҳисоб-китоб қилинади ва раҳбарлар фаолияти ҳар чорак ва йил якунида баҳоланиб борилади.

«Тoshkent shahr elektr tarmoqlari korxonasi» АЖ Ижроия органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларининг 2022 йил учун асосий муҳим кўрсаткичлари:

Кўрсаткичлар

Салмоқўлчови

Прогноз (мақсадли) кўрсаткичлари

1

Махсулотларнисотишдан соф тушумнингрежаганисбатанбажарилиши

20,00

1,00

2

Соф фойданингрежаганисбатанбажарилиши

(мингсумда)

30,00

1,00

3

Активларрентабеллиги

5,00

0,005

4

Махсулотлархаражатлариникискартириш

(урнатилгантопширикканисбатанфоизда)

0,00

0,00

5

Ишлабчикаришкувватларинифойдаланишкоэффициенти

0,00

0,00

6

Қоплама коэффициенти (тўлов қобилияти)

20,00

0,79

7

Молиявиймустақиллик коэффициенти

10,00

1,73

8

Дивидендлархисоб-китоби (мингсум)

0,00

9

Экспорт параметрларинингбажарилишикўрсаткичи (урнатилгантопширикканисбатан %)

0,00

10

Локализация индикаторинингбажарилиши (фоизда)

0,00

0,00

11

Инвестиция дастурлариниамалгаошириш (фоизда)

10,00

1,00

12

Хорижийвалютаданмустакилликкоэффициенти

13

Акциядорларнингинвестициясинирентабеллиги

(TSR-TotalShareholdersReturn)

5,00

100%

Жами:

100


« Тoshkent shahr elektr tarmoqlari korxonasi » АЖ Ижроия органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларининг 2022 йил учун қўшимча муҳим кўрсаткичлари:

Кўрсаткичлар

Салмоқўлчови

Прогноз (мақсадли) кўрсаткичлари

1

Солиқвафоизларданолдиндаромад (EBIT- Earning Before Interest,Taxes)*

2

Солиқ, амортизациявафоизларданолдиндаромад(EBITDA-Earnings Before Interest, Takes, Depreciation &Amortization)*

3

Даромадлар ва ҳаражатлар нисбати (CIR-CostIncomeRatio)*

4

Жалб қилинган капиталнинг рентабеллиги (ROCE-Return on Capital Employed)*

5

Акциядорларнинг капиталининг рентабеллиги (ROE-ReturnOnEquity)*

6

Мутлакликвидликкоэффициенти

10,0

0,002

7

Бир неча кун ичида кредиторлик қарзлари айланмаси

5,0

120,95

8

Бир неча кун ичида дебиторлик қарзлари айланмаси

5,0

78,01

9

Асосийвоситаларэскиришикоэффициенти

25,0

0,59

10

Меҳнатунумдорлигикоэффициенти

25,0

1 500 954,7

11

Асосийвоситаларниянгилашкоэффициенти

12

Фондқайтими

10,0

2,4

13

Сотилган маҳсулотларнинг умумий ҳажмидаги инновацион маҳсулотларнинг улуши

14

Инновацион фаолият учун харажатларнинг корхона умумий харажатларидаги улуши

15

Бир ходим учун кадрлар тайёрлаш харажатлари

20,0

34,4

16

Ходимларнинг айланиш даражаси

17

Қувватларни ишга тушириш параметрлари кўрсаткичи (эълон қилинган жисмоний ҳажмга нисбатан %)

18

Энергия самарадорлиги (ишлаб чиқариш харажатлари таркибидаги энергия харажатларининг улуши)

Жами:

100


VI. ЖАМИЯТНИНГ 2022 ЙИЛ УЧУН АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ

Асосий вазифалар:

ü      Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори билан тасдиқланган паст кучланишли электр тармоқларини модернизация қилиш дастури ижросини таъминлаш

ü      Электр энергиясини транспортировка килишда технологик сарфни камайтириш, электр энергиясининг технологик бўлмаган сарфларига йўл қўймаслик;

ü      Электр энергияси истеъмоли ва фойдали узатишнинг ўрнатилган кўрсаткичларининг бажарилишини таъминлаш;

ü      Истеъмолчилардаги электр энергиясини хисобга олиш асбоблари ва тизимини замонавийлаштириш (модернизация), электр энергияси истеъмолини ҳисобга олишнинг автоматлаштирилган тизимини жорий этиш;

ü     Ноишлаб чиқариш харажатларининг ошишига йўл қўймаслик, ходимлар меҳнат унумдорлигини ошириш;

ü     Жамиятнинг рентабелли фаолият кўрсатишини таъминлаш.

“Тoshkent shahr elektr tarmoqlari

korxonasi” АЖ Бош директори:                                              М.Р. Икрамов

“Тoshkent shahr elektr tarmoqlari

korxonasi” АЖ Бош ҳисобчиси:                                              Н.К. Гадаева

“Тoshkent shahr elektr tarmoqlari

korxonasi” АЖ Техник директори:                                          Д.И. Сайдуллаев

“Тoshkent shahr elektr tarmoqlari

korxonasi” АЖ Молия ва иқтисод

масалалари бўйича директори:                                             А.А. Ашрафханов

“Тoshkent shahr elektr tarmoqlari

korxonasi” АЖ Умумий масалалари

бўйича директори:                                                                  А.П. Миралиев

“Тoshkent shahr elektr tarmoqlari

korxonasi” АЖ Капитал қурилиш

бўйча директор:                                                                      Б.Ш. Кулибаев

Режа-иқтисод бўлими бошлиғи:                                             Т.А. Двинская

Ишлаб чикариш техника

хизмати бошлиғи:                                                                    Д.А. Лутфуллаев

Механизация ва транспорт

хизмати бошлиғи:                                                                    Ф.З. Хидоятов


Электр энергияси
истеъмолчилари учун
Шахсий кабинет

Савол-жавоб

Савол: Истеъмолчини электр хисоблагич кўрсатгичи ва базадаги кўрсатгич ўртасидаги фарк
Савол: Онлайн тўловларни амалга ошириш
Савол: Уй эгалари ўзгарганда
Савол: Истеъмолчининг
Савол: Маиший истеъмолчиларнинг "Шахсий кабинет"га таалу

Фойдали ҳаволалар

Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by GSpeech