Qimmatli qog‘ozlar emissiya risolasi – emitent va u tomonidan chiqariladigan qimmatli qog‘ozlar to‘g‘risadigi ma’lumotlar, shuningdek, qimmatli qog‘ozlarni sotib olish to‘g‘risidagi qaroriga o‘z ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan boshqa axborotni aks ettiruvchi xujjat. SHu bilan birga jamiyat to‘g‘risida barcha ma’lumotlarni yoritilishi ko‘zda tutiladi.

- Qo‘shimcha aksiyalar chiqarilishi to‘g‘risidagi qaror, 6-chiqarilishi

- Qo‘shimcha aksiya chiqarish bo‘ycha qaror 7- chiqarilishi

- Qo‘shimcha aksiya chiqarish bo‘ycha qaror 8-chiqarilishi